Evaluatie CRB 1 (accreditatie november 2022)

150,00 €

Evaluatie dag, bij positieve evaluatie krijgt de deelnemer het certificaat CRB1. 

Het examen:

Deelnemen aan het evaluatiemoment voor het behalen van het  certificaat CRB 1, kost 150 euro.

Indien de deelnemer een certificaat wenst te behalen dan kunnen zij na het volgen van de introductie opleiding deelnemen aan dit evaluatiemoment.

Voorwaarden om deel te nemen aan het evaluatiemoment: 

  1. Een logboek bijhouden, met datum van het bouwmoment, nummering van aantal boulders, naam van de klimzaal, naam van de hoofdroutebouwer.
    1. Het is de bedoeling dat er minimum 20 boulders gebouwd worden tussen het volgen van de introcutie en de evaluatie vooraleer te kunnen meedoen aan het examen. 
  2. Minimum periode van de stage bedraagt 3 maand.

De evaluatiemomenten vinden ook tweemaandelijks plaats.